Neophema chrysostoma, blauwvleugel parkiet:

De blauwvleugel parkiet is ongeveer twintig centimeter lang. De kruin is blauwvleugel parkietgoudgeel. De voorhoofdsband is donkerblauw, lichtjes omzoomd door bleekblauw bij de pop loopt deze band niet door tot achter het oog bij de man wel zichtbaar als een kleine driehoek. De bovenzijde van het lichaam is olijfgroen , de vleugels zijn donkerblauw.

De keel en de borst zijn bleekgroen, de rest van de onderzijde van het lichaam is geel. De staart is blauwachtig grijs, de buitenste staartpennen zijn geel getint.

De geeloranje vlek onder op de buik bij de man kan tijdens het kweekseizoen intensief zijn en praktisch verdwijnen buiten die perioden. Er is geen onder vleugelstreep. De snavel is blauwachtig grijs, de ogen zijn bruin, de poten zijn bruinachtig.

Leefomgeving:

De blauwvleugel parkiet leeft in het zuidoosten van Australie, op Tasmanie en op eilanden in de Bass-straat, behalve op kangoeroe-eiland. ze stelt weinig eisen aan haar leefgebied: hoge dichte wouden, zandduinen langs de kust, acaciastruiken.

Op Tasmanie en in Zuid-Australie trekt ze in de herfst en winter naar Nieuw-Zuid-Wales en naar Zuid-West- Queensland, sommige moeten daarvoor de Bass-straat oversteken. Ze leeft paarsgewijs of in kleine vluchten. Het is een vogel die graag in groepen leeft zelfs tijdens de kweekperioden, waarbij men enkele ruzie ziet. Ze leeft soms samen met de elegant en de oranjebuikparkiet. s’morgens en s’avonds zoekt ze haar voedsel op de grond of in het struikgewas; graszaden, groenvoer, fruit, bessen, insekten en de larven ervan.

De rest van de dag zit ze in een boom, vaak op een kale tak van een eucalyptus. Het kweekseizoen valt van oktober tot januari. Het nest bevind zich in een dikke holle tak of in een gat van een boom, van een boomstronk of van een groot houtblok op de grond. Het vrouwtje legt vier tot zes eieren op een laagje vermolmd hout. Ze broedt, nauwgezet en alleen, ongeveer achtien dagen.

De jongen verlaten het nest op een leeftijd van vier weken en blijven enige tijd bij hun ouders. Als ze acht tot negen maanden zijn, krijgen ze hun volwassen verenkleed.

Afmetingen:

Lengte: 20-24 centimeter Gewicht: gemiddeld 55 gram

Voortplanting:

Geslachtsrijp: met 1 jaar Broedperiode: Van oktober tot Februari Aantal legsels per jaar: 2 Legsel: 4-6 Broedduur: 20 dagen daarna 35 dagen tot uitvliegen.

Verspreiding:

In het rood staat aangegeven waar de soort het meeste voorkomenblauwvleugel parkiet leefgebied

Het houden in gevangenschap:

De blauwvleugel parkiet is onder de neophema’s de soort die het zeldzaamst is in gevangenschap( buiten de oranjebuik en de rotsparkiet). Voor het uitvoerverbod van Australie is ze weinig ingevoerd. Toch zijn er kweekstammen gevormd, maar gering aantal. Dat ze zo weinig populair zijn, komt vermoedelijk door de mattere kleuren. Bij sommige kwekers plant ze zich goed voort, bij anderen geeft ze weinig jongen. Ze word dus als een moeilijk soort beschouwd.

Het is echter een sterke vogel die de winter in de buitenvoliere kan doorbrengen net als de elegantparkiet. De afmetingen van de volieres zijn gelijk aan die voor de elegantparkiet en ze kunnen van hout gemaakt worden, omdat deze vogels geen knagers zijn. Het basis voedsel is een zaadmengsel voor neophema’s. tijdens het kweekseizoen worden aanvullingen , zoals krachtvoer, gekiemde zaden verstrekt. Het hele jaar moeten ze beschikken over fruit( vooral golden delicious) wilde of gekweekte graszaden.

Ze stellen ook bessen van lijsterbes of vuurdoorn op prijs. Van tijd tot tijd worden verse takken en knoppen verstrekt. Deze parkiet word blauwvleugel parkiet genoemd. inderdaad buiten het feit dat de grondkleur bij deze soort somberder is dan bij de elegant, is de blauwe kleur van de vleugel donkerder en uitgebreider.

Voeding:

Grof parkietenvoer kan als basis gegeven worden maar er zijn gelukkig fabrikanten die een speciale Neophema-mengeling in het assortiment hebben opgenomen. Witte Molen is één van die fabrikanten. Het kost zo’n € 22.50 per 25 kilogram. Deze speciale mengeling is aan te bevelen omdat de Neophema bekend staat om de spijsverteringsproblemen.

Groenvoer zoals andijvie, jonge spinazie, sla etc. kan ook goed gegeven worden. Was het wel eerst goed af met het oog op de middelen die gebruikt worden tegen insecten. Wees niet te royaal met het verstrekken van groenvoer omdat dat ongetwijfeld tot darmproblemen leidt. Verder wat tros gierst zo nu en dan als lekkernij tussendoor wordt gewaardeerd door de vogels.

Grit, sepia en soortgelijke producten moeten net als vers water altijd tot de beschikking van de vogels staan.

Kweek:

Net als de elegant nestelt de blauwvleugel parkiet tamelijk laat, eind april in het algemeen. Bij deze soort is het vormen van kweekkoppels moeilijker. Men moet het gedrag van elke vogel bestuderen. de beste oplossing is verscheidene jonge vogels te kopen en die in een grote volière te zetten.

Als ze enkele maanden samen geleefd hebben, zal er minstens 1 koppel gevormd zijn. Men moet dan dat koppel vangen en in een eigen volière zetten Er moeten verschillende modellen nestkasten aangeboden worden; het klassieke nestblok, de natuurstam of eventueel een liggend nestblok. De doorsnede van het invlieggat moet vijf centimeter zijn. Het nest word bij voorkeur opgehangen in het beschutte deel.

tijdens het baltsen richt de man zich in zijn volle lengte op waarbij hij zijn vleugels uitspreidt en waardoor zijn blauwe tekening goed uitkomt; hij geeft voedsel op terwijl hij met zijn kop knikt en een zacht gekwetter laat horen. In het algemeen is er maar 1 legsel, maar een tweede is niet uitgesloten. Sommige koppels doen systematisch elk jaar twee legsels; als er een mislukt, kan er zelfs een derde komen. Maar het koude seizoen kan aanbreken en de goede ontwikkeling van dit derde nest verstoren. Het legsel bestaat uit vier tot vijf eieren. de broedtijd is ongeveer achtien dagen en begint na het leggen van het derde ei. De jongen moeten geringd worden met ringen van 4,0 mm doorsnee. Ze blijven drie tot vier weken in het nest.

Daarna kunnen ze bij de ouders blijven, tenzij het vrouwtje een nieuw legsel begint. De jongen zijn wat somberder gekleurd dan het vrouwtje; met zo’n acht maanden krijgen ze hun volwassen verenpak.

Buiten de min of meer duidelijke oranje vlek bij de man, is geslachtsbepaling ook te doen aan de hand van de grote slagpennen; deze zijn zwart bij de man, bruinzwart bij het vrouwtje. Net als bij de elegant is de buikvlek donker oranje bij het begin van de kweek, daarna neemt die in intensiteit af en verdwijnt soms praktisch.