Dilute turquoisine (overgoten)

De dilute turquoisine (overgoten) ook vaak foutief geel of pastel genoemd.
Overgoten of dilute? Beide namen zijn juist, hoewel we beter dilute kunnen gebruiken omdat dit
de internationale standaard is.
Bij de geelbuik mag absoluut geen rood op de buik en/of borst voorkomen.
Vererving: autosomaal recessief.
Kwantitatieve reductie van 70-80% eumelanine.(pigmentverdunning)
Het psittacine wordt niet aangetast door deze factor.
De vleugelpennen en tekening egaal gereduceerd tot zeer bleek grijs

Dilute Turquoisine Parkiet Man Dilute(overgoten) x Wildkleur =
Mannen & Poppen:
100% Wildkleur/dilute

Wildkleur/Dilute x Dilute(overgoten) =
Mannen & Poppen:
50% Wildkleur/dilute
50% dilute(overgoten)

Wildkleur/dilute x Wildkleur/dilute =
Mannen & Poppen:
25% Wildkleur
50% Wildkleur/dilute
25% dilute(overgoten)

Geelbuik Dilute TT eisen:

De dilute werd in de oude standaard pastel(overgoten) genoemd. Inmiddels is vast komen te staan dat het hier om de dilute mutatie gaat. Er is afgesproken om als schrijfwijze voor deze mutatie dilute te nemen. Overgoten is de Nederlandse naam voor dilute, de internationale naam. In de toekomst zal alleen nog dilute geschreven worden. De lichaamskleur is geel met een groene waas. Deze groene waas moet nog wel duidelijk waarneembaar zijn. Het masker is licht hemelsblauw geworden, evenals de vleugelbocht. Vaak zien we dat de vleugelbocht nagenoeg wit is. Dit is een tekening fout: het moet licht hemelsblauw zijn. Het rood in de vleugelbalk bij de man is helderder dan bij de normaal groene. Bij de pop is het masker lichter dan bij de man. Bij de dilute mutatie is bij alle parkietachtige bekend, dat het formaat wat kleiner is. Hiermee moet dan ook met enige soepelheid worden omgegaan. Wel moethet model vol van vorm zijn en smalle vogels dienen dan ook bestraft te worden bij model. Verder gelden dezelfde eisen als bij de wildkleur.

Formaat: 24 cm
Kleur/Kleurslag Dilute Groen POP
Bovenschedel/Nek Geelgroen
Hals en borst Buik Geelgroen
Mantel en onderrug Stuit Diep egaal geel
Hand – en armpennen Geelgroen
Vleugel dekveren Licht zilvergrijs
Middelste staartpennen Geelgroen, aan de toppen ietd donkerder
Overige staartpennen en onderstaart dekveren Onderzijde staart Diep geel
Bovenstaart dekveren Geelgroen
Snavel Lichtgrijs
Neusdop Hoornkleurig
Poten Licht grijs
Nagels Grijs
Ogen Donkerbruin, pupil zwart
Tekening:
Masker Lichtblauw
Teugel Grijs
Borst en Buik Fijne vage lichtgrijze schubtekening
Vleugelbocht bleek hemelsblauw
Vleugelbalk NVT
Vleugelpennen iets gele zoom op buitenvlag