Neophema & Neopsephotus

Neophema namen in verschillende talen:

Latijn Nederlands Engels Duits Frans
Neopsephotus bourki Bourke parkiet Bourkes Parrot Bourkes Sittich perruche de Bourke
Neophema pulchella Turquoisine parkiet Turquoise Parrot Schon Sittich perruche Turquoisine
Neophema splendida Splendid parkiet Scarlet-chested Parrot Glanzs Sittich perruche Splendide
Neophema elegans Elegant parkiet Elegant Parrot Schmuck Sittich perruche Elégante
Neophema chrysostoma Blauwvleugel parkiet Bluewinged Parrot Fein Sittich perruche à Bouche d’or
Neophema chrysogaster Oranjebuik parkiet Orange-bellied Parrot Orangebauch Sittich perruche à Ventre orange
Neophema petrophila Rots parkiet Rock Parrot Klippen Sittich perruche Pétrophile

Neophema & Neopsephotus en algemene opmerkingen met betrekking tot het geslacht.

 • 7 soorten waarvan de Oranjebuik parkiet een zeer bedreigdesoort is.
 • Formaten tussen 23 en 25 cm allen ringmaat 4 mm.
 • Strak bevederd, met afgeronde staart.
 • Vrij goed geslachtsverschil, bij de Elegant, Blauwvleugel, Oranjebuik en Rots parkiet wat minder
 • Duidelijk verschil met jeugdkleed, veel fletser, al wel alle tekeningvormen aanwezig, op de rode borst bij de Splendid na, na 7 maanden volledig op kleur
 • Biotoop: laag struik gewas, in open grasland
 • Holenbroeder
 • Snelle vliegers, toch ook vrij goede klauteraars
 • Voeding: zaden, granen en vruchten
 • Kunnen goed met niet kromsnavels samen gehouden worden
 • Bourke kan wel met Neophema’s samen, onderling is af te raden.
 • Hybride van Neophema’s zijn onvruchtbaar.
 • Zijn gevoelig voor het paramixo-virus en ornithose (Papegaaienziekte) .
 • Zijn winterhard
 • Splendid parkieten kunnen slecht tegen vocht

 

ALGEMENE INLEIDING Neophema :

De Neophema’s die verspreid zich over het Australische continent en Tasmanië, en worden onderverdeeld in zes soorten. De Bourke parkiet is in deze standaard, niet als Neophema, maar als Neopsephotus opgenomen. Bourke parkiet is alleen qua grote in formaat en dat de man een blauwe voorhoofdsband bezit, hetzelfde als Neophema’s.

Kortom de Bourke parkiet is verder geheel afwijkend t.o.v. de Neophema’s, hij is overwegend rood(roze) aan de voorzijde, hij bezit namelijk geen groene lichaamskleur, maar je kunt ze zonder grote problemen bij Neophema’s samen houden, Neophema soorten onder elkaar geeft vaak geen grote problemen, de Bourke parkiet hoor je geluid maken tijdens het vliegen en de gezoomde vleugeltekening is kenmerkend.

Maar toch hebben we de Bourke parkiet in deze standaard opgenomen, omdat hij al vele jaren tot de Neophema’s gerekend werd en ook in dezelfde groep in het vraagprogramma is ingedeeld. Ook in land van herkomst, Australië wordt de Bourke parkiet als aparte soort Neopsephotus omschreven.

Daarnaast zijn de ander neophema ‘s omschreven in de bovenstaande tabel, met de Latijnse naam erbij, net als de Engelse, Duitse en de Franse naam hiervoor. Al met al is er de afgelopen jaren redelijk tot goed gekweekt met de Neophema. Zoals in Europa als in andere werelddelen. Daarentegen valt de Rotsparkiet hierbuiten helaas.

Het aantal gekweekte vogels in al deze landen is zo groot, als mede de interesse van kwekers, dat het domesticatieproces van dit geslacht het inleidende stadium al te boven is. Wat nu een overwegende rol in de kweek is gaan spelen zijn de kleurmutaties en eventueel formaat verbetering. Het zou ook toe te juichen zijn als ook de Oranjebuik- en Rots parkiet in diezelfde mate tot ontwikkeling zouden komen als de overige soorten.

Anatomie Neophema

Klik op de bolletjes om te zien wat het is.

Neophema, Turquoisine Dilute
Kop

Lorem ipsum dolor sit sodales, augue velit cursus nunc.

Voorhoofdband

Lorem ipsum dolor sit sodales, augue velit cursus nunc.

Oog

Lorem ipsum dolor sit sodales, augue velit cursus nunc.

Snavel

Lorem ipsum dolor sit sodales, augue velit cursus nunc.

Borst

Lorem ipsum dolor sit sodales, augue velit cursus nunc.

Buik

Lorem ipsum dolor sit sodales, augue velit cursus nunc.

Poten

Lorem ipsum dolor sit sodales, augue velit cursus nunc.

Nagels

Lorem ipsum dolor sit sodales, augue velit cursus nunc.

Broek

Lorem ipsum dolor sit sodales, augue velit cursus nunc.

Onderstaart

Lorem ipsum dolor sit sodales, augue velit cursus nunc.

Bovenstaart

Lorem ipsum dolor sit sodales, augue velit cursus nunc.

Slagpennen

Lorem ipsum dolor sit sodales, augue velit cursus nunc.

Stuit

Lorem ipsum dolor sit sodales, augue velit cursus nunc.

Vleugelbalk

Lorem ipsum dolor sit sodales, augue velit cursus nunc.

Rugdek

Lorem ipsum dolor sit sodales, augue velit cursus nunc.

Vleugelbocht

Lorem ipsum dolor sit sodales, augue velit cursus nunc.

 

De fysieke standaard van de Neophema’s en Neopsephotus.

Conditie:

Conditie is een eerste vereiste. Een vogel zonder een goede conditie kan nooit voor een hoge puntenwaardering in aanmerking komen. De vogel moet een gezonde en levendige indruk geven zonder verminkingen of andere gebreken. Het oog is helder en het verenkleed dient rein en ongeschonden te zijn en daarnaast voorzien van een natuurlijke glans.

Formaat:

De lengte van de Neophema staat per soort bij de standaard vermeldt. De staart bepaalt ongeveer 40% van de totale lengte.

Model:

Een ideale Neophema is een volle vogel. De ruglijn vormt vanuit de nek tot aan de punt van de staart een bijna rechte lijn. De schouders zijn breed t.o.v. het lichaam De hals is kort, in een strak vloeiende lijn verlopend met de ronde borst. Vanaf de aars tot de punt van de staart moet deze lijn weer recht zijn. Het achterlijf mag niet uitgezakt zijn.

Houding:

Neophema’s nemen de juiste houding aan als de ruglijn van de vogel een hoek van 50 graden met het horizontaal maakt. De poten zijn fijn en voorzien van vier tenen die de stok zo omklemmen, dat de vogel vrij zit van het hout. De dijen zijn zichtbaar. Het type is aangepast aan het formaat, als de juiste stand wordt aangenomen komt dit het type ten goede.

Kop:

De grootte van de kop is in verhouding met het lichaam deze is niet grof maar moet wel passen bij het postuur. De kop is rond en de schedel iets afgeplat. De snavelbasis is smal. De lengteas van de schedel richt zich iets naar beneden waardoor een mooie oog lijn wordt verkregen. Vrijwel in het centrum van de kop bevind zich aan weerszijden de oogkas.

Poten:

Het loopbeen moet recht zijn, zonder vergroeiingen of verruwing. Twee tenen staan naar voren geplaatst en twee tenen naar achteren. De tenen dienen voorzien te zijn van eenkleurige gelijkmatige gebogen nagels.

Snavel:

De snavel is smal. De snavel oogt smal, is goed gerond en vormt met de schedel een vloeiend gebogen lijn. De bovensnavel is een haaksnavel die voorzien is een inkeping. De punt van de bovensnavel steekt enkele mm over de ondersnavel. Bij een goed gesloten snavel voegt de ondersnavel zich gedeeltelijk in de bovensnavel.

Bevedering:

De bevedering is compleet, dicht en aaneengesloten. Elke veer is vrijwel gelijk aan de naastliggende. De vleugels, tamelijk kort in de vleugelbocht worden strak langs het lichaam gedragen en dekken de rug gedeeltelijk af. Er zijn zeven handpennen zichtbaar. De staart is ongeveer 40 % van de totale lengte, gesloten en aan het einde afgerond. De staart bestaat uit twaalf pennen, die trapsgewijs korter worden de twee bovenste pennen zijn het langst. De onderzijde wordt afgeschermd door de onderstaart dekveren.

Neophema, Elegant parkiet
Bourke parkiet, Neopsephotus bourkii, Neophema
Neophema, Splendid parkiet
neophema, blauwvleugel parkiet

Toelichting:
In kwekerskringen werden soms allerlei fantasiebenamingen gebruikt op basis van bepaalde uiterlijke kenmerken van de Neophema’s. Daarom is er in deze standaard naar gestreefd om de juiste benamingen te geven aan mutaties op basis van vererving en vederstructuur. Deze termen zijn ook internationaal bekend en aanvaard. Daarmee wij zijn er van overtuigd dat door het gebruik van de juiste namen er meer helderheid zal ontstaan. De internationale terminologie is voor een belangrijk deel gebaseerd op de Engelse taal.

We kennen een groot deel van de Engelse termen al door de naamgeving bij andere vogelsoorten, o.a. Grasparkieten en Agaporniden. Wij verwachten echter dan ook dat de kwekers na een overgangsperiode. Gebruik zullen gaan maken van de voorgestelde benamingen. Omdat dit niet makkelijk is hebben ze een lijst gemaakt met de oude en nieuwe benamingen

Autosomaal onvolledig dominant verervende mutaties (of incompleet dominant).
Donkerfactor D Dark factor
Violetfactor V Violet factor
Misty Mt Misty
Dominant gezoomd Ed Spangle
Mottle (Bont) Opmerking: mottle vererft multifactorial Mo Mottle
Geslachtsgebonden recessief verervende mutaties.
opaline Z op opaline (rose)
sl ino Z ino sl-ino (lutino)
platinum Z inopl platinum
pallid (Isabel) Z inopd pallid (isabel)
cinnamon Z cin cinnamon
Autosomaal recessief verervende mutaties
blauw (witborst) bl blue (whitebreasted)
turquoise (pastelblauw) bltq parblue (pastelblue)
aqua (zeegroen) blaq aqua (seagreen)
oranjeborst (bleekborst) ob yellow breast
nsl ino (geel) a nsl ino (lutino)(yellow)
palefallow (geelpastel) pf pale fallow (yellowpastel)(yellow)
bronzefallow (fallow) abz bronze fallow (fallow)
dunfallow adf dun fallow
pastel apa pastel
dilute (overgoten) (geel) dil dilute (yellow)
grijsvleugel dilgw greywing
recessief gezoomd sp recessive spangle
recessief bont s recessive pied
faded fd faded (recessive cinnamon)
melanistic (zwart) m melanistic (black)

Neophema, Turquoisine Dilute, opaline
Neophema, Roodbuik Turquoisine